Technisch management volgens Bactoforce

1-TRM-52077193Als technisch manager bent u verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe investeringen en het lopende technische onderhoud van de productielijnen in uw fabriek. U weet dat de toestand van uw productiemachines van cruciaal belang is en dat preventief onderhoud de kosten op lange termijn optimaliseert.

Steeds vaker zien wij dat professionele bedrijven de kwaliteit en toestand van hun productie-installaties met inspecties en de documentatie daarvan in kaart brengen.


Het risico van fouten en tekortkomingen in ontwerp en constructie
Zelfs kleine tekortkomingen in het ontwerp of de constructie kunnen ernstige microbiologische risico’s tot gevolg hebben. Zij bieden ziekteverwekkende micro-organismen een kans om zich te nestelen en zich te vermeerderen en veroorzaken problemen die uiteindelijk productiestilstand tot gevolg kunnen hebben. Scheurvorming in tanks, cracks, slechte lasnaden in leidingen of niet optimaal werkende CIP-systemen zijn voorbeelden van de defecten en tekortkomingen die bij de installatie van nieuwe apparatuur vermeden kunnen worden.

Van vroege identificatie tot preventie
Na het gereedkomen van de installatie moet zijn in een perfecte toestand verkeren om aan uw kwaliteitseisen te voldoen en dat moet ook na intensief gebruik zo blijven.
Onze inspectierapporten informeren u over de toestand van uw productielijn – bij de initiële acceptatie van nieuwe apparatuur en machines en gedurende de hele levensduur van de machines en installaties. Met deze rapporten kunt u in de loop van de tijd gericht inspelen op zwakke punten die ontstaan door de operationele slijtage. Onze preventieve inspecties stellen u in staat om eventuele defecten vroegtijdig tijdens het periodieke onderhoud te laten repareren. Dit verlaagt de kosten van onnodige stilstand.

Wat Bactoforce voor u kan doen
Bedrijven roepen regelmatig de hulp van Bactoforce in om defecten en tekortkomingen in productielijnen en de toestand van CIP-systemen te inspecteren en te identificeren – zowel in nieuw geïnstalleerde installaties als in bestaande productielijnen die al in bedrijf zijn.
De inspecties door Bactoforce zijn voor u, als technisch manager, een hulpmiddel om objectieve informatie over de toestand van uw productielijn te verkrijgen. Gebruik onze rapporten in uw overleg met uw onderhoudsteam en de leveranciers van uw procesinstallaties en van uw reinigingsmiddelen.
Gebruik Bactoforce om risico’s in beeld te brengen en de kosten te verlagen.

Contact opnemen
Wanneer u meer te weten wilt komen over de validatie van productieprocessen door midden van inspecties, aarzel dan niet en neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak >>

Welke diensten kunnen voor u interessant zijn?
TankSafe >>
PastSafe >>
PipeSafe >>
CIP-Validation >>
HygieneSafe >>
CalSafe >>