Privacyverklaring

Welke informatie verzamelen wij?
Wij verzamelen informatie van u, wanneer u zich registreert op onze website, inschrijft voor onze newsletter of een formulier invult: naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer. U kunt onze website echter ook anoniem bezoeken.

Waarvoor gebruiken wij uw informatie?
Alle door ons over u verzamelde informatie kan op een van de volgende manier worden gebruikt:

– Om uw ervaring te personaliseren (uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw specifieke behoeften)
– Om onze website te verbeteren (wij streven er doorlopend naar het aanbod op onze website te verbeteren op basis van de informatie en feedback die wij van u ontvangen)
– Om de klantenservice te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw verzoeken om klantenservice en supportbehoeften)
– Om u periodieke e-mails te sturen

Het door u voor orderverwerking beschikbaar gestelde e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt om u informatie en updates met betrekking tot uw order/bestelling toe te sturen.

Hoe beschermen wij uw informatie?
Wij implementeren een breed scala van veiligheidsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke informatie veilig te stellen, wanneer u deze invoert, indient of inziet. Wij maken daarvoor gebruik van een beveiligde server. Alle beschikbaar gestelde gevoelige/financiële informatie wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL)-technologie en wordt vervolgens versleuteld naar de database van de providers van betalingsdiensten verzonden. Deze informatie is alleen toegankelijk voor personen die daartoe via speciale toegangsrechten geautoriseerd zijn en die verplicht zijn om de informatie vertrouwelijk te behandelen.
Na een transactie zal uw persoonlijke informatie (creditcards, financiële gegevens, burgerservicenummers enz.) maximaal 60 dagen bewaard worden.

Maken wij gebruik van cookies?
Ja (Cookies zijn kleine bestanden die een website of de serviceprovider op de harde schijf van uw computer plaatsen via uw webbrowser (indien u cookies toestaat). Dit maakt het de website of de systemen van de serviceprovider mogelijk om uw browser te herkennen en om bepaalde informatie vast te leggen en te onthouden).

Wij gebruiken cookies om gegevens over het verkeer op de website en de interacties met de site te verzamelen, zodat wij in de toekomst een betere website-ervaring en -tools kunnen aanbieden. De mogelijkheid bestaat dat wij externe dienstverleners inschakelen om ons te helpen bij de analyse en interpretatie van de bezoekers op onze website. Deze dienstverleners mogen de namens ons verzamelde informatie alleen gebruiken om ons te helpen bij de uitoefening en verbetering van onze bedrijfsvoering.

Onthullen wij informatie aan externe partijen?

In geen geval verkopen of verhandelen wij de tot u als individuele persoon herleidbare informatie aan externe partijen en deze informatie wordt ook niet op enige andere wijze aan derden overgedragen. Dit geldt niet voor vertrouwde externe partijen die ons assisteren bij de exploitatie van onze website, onze activiteiten uitvoeren of u van dienst zijn, zolang deze partijen zich verplicht hebben om deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Wij kunnen uw informatie ook vrijgeven, wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is om aan toepasselijke wetgeving te voldoen, ons websitebeleid af te dwingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van onszelf en andere te beschermen. Niet tot individuele personen herleidbare informatie kan echter aan derden beschikbaar worden gesteld voor marketing, reclame of andere doeleinden.

Naleving van de Childrens Online Privacy Protection Act (COPPA – wetgeving op de bescherming van de online privacy van kinderen

Wij voldoen aan de eisen van de COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), wij verzamelen geen informatie over personen die jonger zijn dan 13 jaar. Onze website, producten en diensten zijn allemaal gericht op personen die minimaal 13 jaar oud of ouder zijn.

Exclusief online privacybeleid

Dit online privacybeleid geldt slechts voor informatie die verzameld wordt via onze website en niet voor informatie die offline verzameld wordt.

Uw toestemming

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wanneer wij besluiten om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid, zullen wij de onderstaande wijzigingsdatum voor het privacybeleid aanpassen. Het beleid werd voor het laatst gewijzigd op 01.06.2013.

Contact opnemen

Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen.