HygieneSafe

2-icon-HygieneSafeDe kern van HygieneSafe is een algemene inspectie met UV-licht die wij uitvoeren bij zowel tanks en drogers als ook open oppervlakken van volledige procesinstallaties. Met HygieneSafe helpen wij u bij het in kaart brengen van de kritische controlepunten die wij met regelmatige tussenpozen inspecteren. Onze rapportage is gebaseerd op een numerieke schaal die u in staat stelt statistieken uit te werken en de vorderingen in de loop van de tijd in het oog te houden. U ontvangt een gedetailleerde inventarisatie van de algemene hygiënische toestand van uw productielijn.


HYGIENESAFEOp microbiële problemen anticiperen
Haarscheurtjes, scheuren, cracks en andere onregelmatigheden in procesinstallaties zullen vroeger of later problemen met micro-organismen tot gevolg hebben. Deze problemen kunnen uiteindelijk tot stilstand van de productielijn, het terugroepen van producten en aanzienlijke imagoschade tot gevolg hebben.

Externe audit
Verhoogde aandacht voor de kwaliteit en voedselveiligheid heeft de focus op controles en audits in alle schakels van de supply chain versterkt. Met Bactoforce als externe, onafhankelijk partner voor de uitvoering van hygiëne-audits van uw productielijn verkeert u in een betere positie om de resultaten daarvan als onderdeel van uw eigen kwaliteitsborgingssysteem te gebruiken.

Communicatie
Preventieve hygiëne-inspecties bieden u inzicht in de status en trends van de reinigingen van uw productielijn. Gebruik de resultaten als hulpmiddel bij de communicatie aan aansturing van de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse reiniging. Uit onze ervaringen is gebleken dat verhoogde aandacht voor kritische punten de algemene reinigingstoestand van uw productielijn zal verbeteren en dat het risico op kwaliteitsproblemen door inadequate reiniging zal afnemen.

Producteigenschappen

icon_service_03
Inspectiemethode
icon_service_01
Toepassing
  • UV-licht
  • Kritische controlepunten
  • Complete procesinstallaties
  • Open oppervlakken
icon_service_02
Inspectie op
icon_service_04
Rapporten
  • Productresten of biofilm in tanks en op open oppervlakken vanwege ontoereikende reiniging
  • Uitgebreide beschrijving, inclusief foto’s
  • Rapportage gebaseerd op overzichtelijke numerieke schaal die statistische bewerking mogelijk maakt
  • Gerichte adviezen en aanbevelingen
  • Mogelijkheid om rapporten beschikbaar te stellen voor intern gebruik via R-Force


Onze rapporten

Na de inspectie ontvangt u een gedetailleerd verslag. Naast concrete oplossingen voor microbiële risico’s geven wij u ook adviezen voor een structurele verbetering van de hygiënische toestand van uw productiemiddelen.

Contact opnemen
Wanneer u meer te weten wilt komen over HygieneSafe, aarzelt u dan niet en neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek >>